Rotary Club Vilvoorde

District 2170

Historiek

Op 28 augustus 1954 werd Rotary Vilvoorde officieel erkend door de toenmalige district gouverneur Jean Dehondt als 31ste Club van

het district 68 dat heel België en het Groot Hertogdom Luxemburg omvatte, en dit onder het Peterschap van Rotary Club Bruxelles.
Onze Club ontving de keure op 8 oktober 1955 tijdens een banket in het Stadhuis van Vilvoorde.  Rotariërs van 28 Clubs waren aanwezig.

Onze Club is de peterclub van Rotary Club Zaventem die op 22 Oktober 1966 haar keure ontving, dit voornamelijk door de inzet van

ons lid PDG Jean Leclaire.

 

Initiatieven

RC Vilvoorde steunt voornamelijk de Beschermde Werkplaats MIVAVIL, die zijn 40 jaar bestaan vierde in 2005 en het Tehuis en Dagcentrum voor mindervaliden HOMEVIL, opgericht in 1980.

 

Het Kerstfeest, met een sympathieke kerstman, dat wij sinds vele jaren inrichten voor de tewerkgestelden bij Mivavil is voor hen telkens een heuglijke gebeurtenis, evenals de jaarlijkse uitstap (meestal naar Planckendael op verzoek van velen) voor de bewoners van Homevil.


Sponsoring van materiaal voor de VeSt (stedelijk aangepast beroepsonderwijs Vilvoorde), steun aan vzw ’t Vosje (omnisportclub voor personen met een verstandelijke beperking), aan Villa Clementina  (geïntegreerde en inclusieve dagopvang voor jonge kinderen met en zonder beperking), aan Eigen Thuis (centrum voor integratie van personen met een handicap), zijn enkele andere initiatieven.

In 1985 werd samen met Lions Club Vilvoorde de Kerstpakketten actie gestart.  Om dit te financieren organiseren wij jaarlijks een Kaasavond, waarvan  de netto opbrengst tussen €15.000 en €20.000 schommelt.  Hiermee worden voedingswaren aangekocht, verpakt en thuis geleverd bij 100 tot 120 gezinnen.  Dit alles gebeurt door de leden en hun familieleden.

De partners (m/v) van onze Club organiseren sedert februari 1986 een “Men’s Night”, die door de evolutie van ons ledenbestand werd omgedoopt tot “Rotary Party Night”. Zij maken er telkens een geslaagde avond van en de opbrengst gaat integraal naar

Mivavil (gemiddeld €2.000).

 

Verder loopt er in onze club het hele jaar een wijnactie. De opbrengst is bestemd voor onze sociale werken.

 

Onder leiding van de vzw Steunfonds Homevil draagt Rotary Club Vilvoorde - samen met andere service clubs uit Vilvoorde en omgeving- bij tot het welsagen van het “Kreeftenfestijn”.  Ieder jaar – meestal tijdens het weekend van Vaderdag – worden een 800-tal kreeften klaargemaakt en opgediend. Het netto resultaat (17 à €19.000) gaat integraal naar Homevil.

 

Andere activiteiten
Rotary Club Vilvoorde biedt haar leden de mogelijkheid mekaar wekelijks te ontmoeten tijdens de statutaire vergadering.

Deze vindt iedere maandag plaats, afwisselend ’s middags en ’s avonds.

Hierop nodigen wij regelmatig een gastspreker uit en verwelkomen wij soms bezoekers van andere clubs die bij ons komen “compenseren”.

 

Ook worden er jaarlijks enkele bezoeken met culturele inslag voorzien.

De partners van onze leden worden daarop uiteraard ook uitgenodigd, net zoals op de statutaire vergaderingen op de 4de maandag van elke maand (in tegenstelling tot de andere wekelijkse vergaderingen, die enkel voor de leden zijn bestemd).

 

Waar vroeger ieder jaar een "Weekend van de Voorzitter" werd georganiseerd, werd dit in 2013 omgevormd tot een “Familiedag” waarop (klein)kinderen, ouders, vrienden en familie worden uitgenodigd.  Zo leren wij in een ongedwongen sfeer elkaar beter kennen en worden de vriendschapsbanden tussen ons allen aangehaald.

Rotary International
De Rotary Club van Vilvoorde is lid van "Rotary International" en neemt bijgevolg deel aan de Internationale acties van Rotary.
De voornaamste op wereldvlak is "POLIO PLUS".  Deze is gestart in 1985 met de bedoeling door inentingcampagnes en vaccinatie van alle kinderen in de wereld polio uit te roeien.

Door de financiële steun van de Rotariërs uit de hele wereld, kon Rotary Foundation reeds meer dan 500 miljoen dollar aan deze actie besteden.

Beurzen voor studenten die hun studies in het buitenland voortzetten (meer dan 1000 per jaar), toelagen voor universiteitsprofessoren die in ontwikkelingslanden gaan doceren en verschillende andere humanitaire programma's worden door Rotary Foundation bekostigd.


Contact Clubs
Een ander internationaal aspect vormen onze Contact Clubs. Dit initiatief startte in maart 1956 toen de voorzitter van Rotary Club Mantes-la-Jolie (F) een bezoek bracht aan Rotary Club Vilvoorde. In de loop der jaren breidde de samenwerking zich uit met de clubs van Saronno (I), Bad Driburg (D) en Harrow (UK).
Sinds 1974 hebben de 5 clubs een jaarlijkse weekend meeting, georganiseerd om beurt door een van de clubs.

In mei 1993, tijdens de Contact Clubs Meeting georganiseerd door Rotary Club Vilvoorde in Leuven wordt de Rotary Club Palma Almudaina aanvaard als 6de Contact Club en dit op voorstel van Mantes-la-Jolie.

In januari 1998 word het Fonds Chatenay opgericht, genoemd naar de overleden Rotariër Gilbert Chatenay van de Club Saronno (die een spilfiguur was in de Contact Clubs).
Iedere club stort jaarlijks een toelage in dit fonds om gezamenlijke projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden te organiseren, in samenwerking met een lokale Rotary Club.

Enkele gerealiseerde projecten :

Materiaal voor scholen in Ayapata in Peru

Uitrusting voor weeshuis in St.Petersburg

Publiceren van 15000 schoolboeken voor scholen in Guinea – Bisseau.

Alphabetisatie campagne voor kinderen in Kenia.

Twee 4WD voertuigen voor kinderkolonies in Bolivia en in Peru

Strommgenerator voor een ziekenhuis in Grajau (Brazilië)


In juli 1987 stelt Rotary Club Saronno voor een "Muziekfestival voor Jonge Muzikanten" te organiseren, met als doel 6 tot 8 jonge muzikanten per club en gesponsord door die club, bij elkaar te brengen gedurende één week en hen 2 concerten te laten uitvoeren .
Sindsdien vindt dit evenement jaarlijks plaats.